Nämnd   Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen
2008-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Larsson (M) Sakkunskap tätort ÄNGELHOLM
Rolf Kronbeck (C) Sakkunskap tätort
Ingemar Olsson (C) Sakkunskap tätort ÄNGELHOLM
Arne Jönsson (S) Sakkunskap tätort ÄNGELHOLM
Henrik Normann (M) Sakkunskap tätort
Bengt Sävström (S) Sakkunskap tätort ÄNGELHOLM
Peter Hansson (C) Sakkunskap jord skogsbruk
Sven-Ingvar Borgquist (M) Sakkunskap jord skogsbruk
Magnus Johansson (C) Sakkunskap jord skogsbruk
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2023-06-07 23:01:59