Nämnd   Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tommy Jönsson (S) Sakkunskap tätort ÄNGELHOLM
Anne-Marie Lindén (MP) Sakkunskap jord skogsbruk ÄNGELHOLM
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2023-12-10 23:00:34