Nämnd   Kommunstyrelsens Personalutskott
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Lager (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Per Hansson (C) 1:e v ordf
Bengt Sävström (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Gun Bexell (M) Ledamot
Tommy Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ersättare
Ola Carlsson (M) Ersättare
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Lars-Olle Tuvesson (S) Ersättare
Eiwor Zetterlund (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-12-10 23:00:34