Nämnd   Socialnämndens arbetsutskott
1992-01-01 -- 1994-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anita Vidner (M) Ordförande
Anders Malm (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Eiwor Zetterlund (S) 2:e v ordf
Ann-Marie Palmström (C) Ledamot
Grete Nannestad (M) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Bengtsson (C) Ersättare
Stig Edenfur (M) Ersättare
Lilian Johansson (L) Ersättare
Arne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Lennart Starå (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51