Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad
2016-01-01 -- 2016-03-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Hans Andersson (-) Ledamot
Jan-Eric Andersson (KD) Ledamot
Tommy Andersson (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Jan Anders Brundin (EP) Ledamot ÄNGELHOLM
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Maths Kjellin (M) Ledamot
Eva-Lena Lindell (S) Ledamot
Elisabeth Linstam (M) Ledamot
Mats Preutz (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Per Skantz (M) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Mikael von Krassow (S) 1:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Lotta Åkesson Persson (S) Ordförande ÄNGELHOLM
Ersättare (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Axel Andersson (-) Ersättare
Alf Carlsson (M) Ersättare
Cecilia Christensen (TJM) Tjänsteman
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
Ingemar Olsson (C) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Ingvar Rydberg (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
Oskar Skäremo (M) Ersättare
Lennarth Svensson (M) Ersättare
Stig Svensson (OPOL) Ersättare
Jakob Ihse Trägårdh (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-05-23 23:01:22