Nämnd   Munkaljungbybyggen, AB
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Axel Andersson (-) Ledamot
Bertil Burström (KD) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Christina Hanstål (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Åsa Herbst (M) Ombud ÄNGELHOLM
Daniel Jönsson (M) Ordförande
Ingemar Olsson (C) Lekmannarevisor ÄNGELHOLM
Lars-Olle Tuvesson (S) v ordf
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Nilsåke Frenneson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ersättare för ombud ÄNGELHOLM
Christer Hansson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Tommy Lindh (S) Ersättare för lekmannarevisor
Anna Mörée (M) Ersättare MUNKA LJUNGBY
Britt-Inger Tinnert (M) Ersättare
Mikael von Krassow (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
 
Uppdaterad 2022-08-07 23:00:42