Nämnd   Byggnadsnämnden
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Sollenbring (KD) Ledamot
Ingrid Rigland (S) Ledamot
Mats Olsson (S) Ledamot
Lennart Ohlsson (M) Ledamot
Anna Mörée (M) 1:e v ordf MUNKA LJUNGBY
Kerstin Lindström (M) Ledamot
Åsa Larsson (S) 2:e v ordf
Ianric Ivarsson (M) Ledamot
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ordförande ÄNGELHOLM
Lars Grönfeldt (L) Ledamot
Alf Carlsson (M) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rikard Åkesson (KD) Ersättare
Stig Rune Svensson (SPI) Ersättare
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Christer Jönsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Peter Hansson (C) Ersättare
Tomas Fjellner (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
Sven Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2023-06-07 23:01:59