Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid
2016-01-01 -- 2018-06-18 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingela Sylwander (M) 2:e v ordf
Ingvar Rydberg (MP) Ledamot VEJBYSTRAND
Joakim Rosenqvist (EP) Ledamot
Hannes Petersson (M) Ledamot
Gunilla Persson (C) Ledamot VEJBYSTRAND
Leif Nyrell (S) Ledamot
Magnus Jonsson (EP) Ledamot
Anette Huldten (SD) Ledamot ÄNGELHOLM
Paul Hanstål (M) Ledamot
Sofia Gunnarsson (S) Ledamot
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ordförande
Karin Bergström (S) 1:e v ordf
Vakant (KD) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Gunilla Hildestrand (KD) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Caroline Benson (TJM) Tjänsteman
Ludvig Bayerlein (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2022-08-10 23:00:24