Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lotta Åkesson Persson (S) Ordförande ÄNGELHOLM
Mikael von Krassow (S) 1:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Per Skantz (M) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Mats Preutz (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Elisabeth Linstam (M) Ledamot
Eva-Lena Lindell (S) Ledamot
Maths Kjellin (M) Ledamot
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Jan Anders Brundin (EP) Ledamot ÄNGELHOLM
Tommy Andersson (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Jan-Eric Andersson (KD) Ledamot
Hans Andersson (-) Ledamot
Sven Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jakob Ihse Trägårdh (KD) Ersättare
Stig Svensson (OPOL) Ersättare
Lennarth Svensson (M) Ersättare
Oskar Skäremo (M) Ersättare
Ingvar Rydberg (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
Ingemar Olsson (C) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Cecilia Christensen (TJM) Tjänsteman
Alf Carlsson (M) Ersättare
Carl-Axel Andersson (-) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-12-05 23:01:14