Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad
2016-03-21 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mikael von Krassow (S) 1:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Gun Tillgren (S) Ledamot
Per Skantz (M) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Inger Nyrell (S) Ledamot
Elisabeth Linstam (M) Ledamot
Anne-Marie Lindén (MP) Ordförande ÄNGELHOLM
Maths Kjellin (M) Ledamot
Per Olof Jansson (EP) Ledamot
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Lars Franzén (EP) Ledamot ÄNGELHOLM
Niklas Andersson (SD) Ledamot
Jan-Eric Andersson (KD) Ledamot
Sven Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingemar Olsson (C) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Caroline Benson (TJM) Tjänsteman
Ludvig Bayerlein (TJM) Tjänsteman
Vakant (TJM) Tjänsteman
Vakant (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2022-06-30 23:01:31