Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2003-01-01 -- 2006-10-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kjell Öfverberg (M) Ledamot
Hans Wahlgren (V) Ledamot
Lars-Olle Tuvesson (S) Ledamot
Bertil Nordström (SPI) Ledamot
Lennart Nilsson (C) Ledamot
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Ebbe Nilsson (S) 2:e v ordf
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Margaretha Johnsson (C) 1:e v ordf
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ingvar Eriksson (M) Ordförande
Ola Carlsson (M) Ledamot
Gun Bexell (M) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eiwor Zetterlund (S) Ersättare
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Ursula Rohrmüller (V) Ersättare
Bertil Påhlsson (M) Ersättare
Birgitta Olsson (M) Ersättare
Elinor Karlsson (M) Ersättare
Göte Johansson (SPI) Ersättare
Gunilla Hildestrand (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Kerstin Engle (S) Ersättare
Liss Böcker (C) Ersättare
Sven Bergman (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Yngve Agnros (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-06-30 23:01:31