Nämnd   Kommunstyrelsens Personalutskott
1999-01-01 -- 2002-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bengt Sävström (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Bo Lager (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Gun Kempe (M) Ledamot
Per Hansson (C) 1:e v ordf
Lennart Fridh (L) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Svensson (C) Ersättare
Jan Lundström (S) Ersättare
Lars Goedecke (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Ola Carlsson (M) Ersättare
Gun Bexell (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51