Nämnd   Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Nicklas Oddson (KD) Ersättare HJÄRNARP
Anton Nyroos (S) Ersättare
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43