Nämnd   Valnämnden
1999-01-01 -- 2002-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars-Olle Tuvesson (S) 2:e v ordf
Egon Olsson (S) Ledamot
Bo Lager (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Rolf Kronbeck (C) Ordförande
Hans Hammargren (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Sven Bexell (M) 1:e v ordf
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Olofsson (M) Ersättare
Sven Nordin (L) Ersättare
Åsa Larsson (S) Ersättare
Ingmar Larsson (C) Ersättare
Ingmar Karlsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21