Nämnd   Byggnadsnämnden
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ordförande ÄNGELHOLM
Jim Brithén (EP) Ledamot
Nicklas Oddson (KD) Ledamot HJÄRNARP
Sven Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Christer Jönsson (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Per Skantz (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Alf Carlsson (M) Ledamot
Mats Olsson (S) Ledamot
Åsa Larsson (S) 2:e v ordf
Lars Karlsson (S) Ledamot
Lotta Åkesson Persson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rasmus Waak Brunkestam (C) Ersättare
Sven Sollenbring (KD) Ersättare
Eva Salevid (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Ulf Pethö (M) Ersättare
Lennart Ohlsson (M) Ersättare
Eva Olsson (M) Ersättare
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Sven Dahlberg (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43