Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Folkhälsa
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Ledamot MAGNARP VEJBYSTRAND
Rune Malmborg (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Eva Kullenberg (L) Ordförande ÄNGELHOLM
Nils-Göran Gisslén (M) Ledamot
Erik Säfsten (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Åsa Larsson (S) 1:e v ordf
Anne Viljevik (S) Ledamot MUNKA LJUNGBY
Sven-Erik Paulsson (SD) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunilla Persson (C) Ersättare VEJBYSTRAND
Jim Brithén (EP) Ersättare
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Ulf Hiselius (L) Ersättare VEJBYSTRAND
Jasna L. Martinsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Conny Jansson (MP) Ersättare
Susanne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Gudrun Rhodén (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-07-03 23:02:03