Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning för Lärande
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jason Roth (-) Ledamot
Linda Böcker Åkerman (C) 2:e v ordf
Ulrika Rosqvist-Lindahl (EP) Ledamot
Rune Malmborg (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Henrik Bengtsson (L) Ledamot
Patrik Lundgren (M) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Hasse Persson (M) Ledamot MUNKA LJUNGBY
Anna Lonningen (MP) Ledamot
Susanne Brodin-Ahlberg (S) Ledamot
Albana Veseli (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Emma Yngvesson (S) Ordförande VEJBYSTRAND
Måns Irhammar (SD) 1:e v ordf
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Erika Lennartsson (C) Ersättare
Inger Rengstedt (EP) Ersättare
Björn Vallin (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Åsa Larsson (M) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Charlotte Långberg (M) Ersättare
Muhamet Gashi (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Birgitta Hellstam (MP) Ersättare ÄNGELHOLM
Ulla Magnusson (MP) Tjänsteman
BrittMarie Hansson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Cecilia Christensen (TJM) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2022-01-24 23:00:37