Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Nilsson (C) Ledamot
Claes Svensson (EP) Ledamot VEJBYSTRAND
Lennart Engström (KD) Ledamot
Henrik Bengtsson (L) Ledamot
Robin Holmberg (M) Ordförande
Malin Jönsson (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carin Olsson (C) Ersättare
Stig Andersson (EP) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Eva Kullenberg (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Göran Larsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Lars Goedecke (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Christer Hansson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Johan Wifralius (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-07-03 23:02:03