Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad
2016-03-21 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Per Olof Jansson (EP) Ledamot
Lars Franzén (EP) Ledamot ÄNGELHOLM
Jan-Eric Andersson (KD) Ledamot
Sven Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Maths Kjellin (M) Ledamot
Per Skantz (M) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Elisabeth Linstam (M) Ledamot
Anne-Marie Lindén (MP) Ordförande ÄNGELHOLM
Inger Nyrell (S) Ledamot
Mikael von Krassow (S) 1:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Gun Tillgren (S) Ledamot
Niklas Andersson (SD) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingemar Olsson (C) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Ludvig Bayerlein (TJM) Tjänsteman
Caroline Benson (TJM) Tjänsteman
Vakant (TJM) Tjänsteman
Vakant (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2022-06-30 23:01:31