Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2003-01-01 -- 2006-10-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Margaretha Johnsson (C) 1:e v ordf
Lennart Nilsson (C) Ledamot
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Ola Carlsson (M) Ledamot
Kjell Öfverberg (M) Ledamot
Ingvar Eriksson (M) Ordförande
Gun Bexell (M) Ledamot
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Ebbe Nilsson (S) 2:e v ordf
Lars-Olle Tuvesson (S) Ledamot
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Bertil Nordström (SPI) Ledamot
Hans Wahlgren (V) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Sven Bergman (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Liss Böcker (C) Ersättare
Yngve Agnros (KD) Ersättare
Gunilla Hildestrand (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Bertil Påhlsson (M) Ersättare
Birgitta Olsson (M) Ersättare
Elinor Karlsson (M) Ersättare
Eiwor Zetterlund (S) Ersättare
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Kerstin Engle (S) Ersättare
Göte Johansson (SPI) Ersättare
Ursula Rohrmüller (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-06-30 23:01:31