Nämnd   Kommuninvest Ekonomisk Förening
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gordon Lennartsson (C) Ombud
Hans Wallmark (M) Ledamot
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Engström (KD) Ersättare för ombud
 
Uppdaterad 2022-01-19 23:00:39