Nämnd   Myndighetsnämnden
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (17)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans-Åke Jönsson (C) Ledamot
Ingemar Olsson (C) Revisor ÄNGELHOLM
Anders Bengtsson (EP) 1:e v ordf
Nicklas Oddson (KD) Ledamot HJÄRNARP
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Tomas Fjellner (M) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Anders Davidsson (M) Ledamot
Staffan Laurell (M) Ledamot
Ragnar Steen (M) Revisor ÄNGELHOLM
Ulla Magnusson (MP) Revisor
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ledamot VEJBYSTRAND
Lars-Olle Tuvesson (S) Ordförande
Bengt Bengtson (S) Ledamot
Sven Dahlberg (S) Ledamot
Åsa Larsson (S) Ledamot
Anders Ingvarsson (SD) Ledamot
Mats Ulfwinger (TJM) Revisor
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Staffan Broddesson (C) Ersättare
Johnny Henrysson (EP) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Rune Malmborg (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Simon Ericson (L) Ersättare
Fredrik Thörning (M) Ersättare
Alf Carlsson (M) Ersättare
Erika Henningsson (M) Ersättare
Towe Rosenqvist (MP) Ersättare
Jessica Klingvall (S) Ersättare
Christian Hedman (S) Ersättare
Magnus Jonsson (S) Ersättare
Murvet Rama (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Pontus Myrenberg (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-06-30 23:01:31