Nämnd   Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen
2016-06-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Liss Böcker (C) Ledamot
Jim Brithén (EP) Ledamot
Linda Persson (KD) Ledamot
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ledamot
Robin Holmberg (M) Ledamot
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Sammankallande ÄNGELHOLM
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Anders Bengtsson (EP) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare
Sonny Rosén (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Ola Carlsson (M) Ersättare
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
Lars Nyander (S) Ersättare
Johan Wifralius (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-08-10 23:00:24