Nämnd   Valnämnden
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Linde (C) Ledamot
Bertil Burström (KD) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Hans Hammargren (L) Ordförande ÄNGELHOLM
Bo Lager (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Gunilla Monsén Lindström (M) Ledamot
Lars-Olle Tuvesson (S) 2:e v ordf
Susanne Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Annely Silfwerax (C) Ersättare
Bertil Andersson (KD) Ersättare
Ingrid Andersson (L) Ersättare
Esa Jääskeläinen (M) Ersättare
Bengt Ståhl (M) Ersättare
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2023-06-07 23:01:59