Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2018-10-10 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Andreas Wandegren (V) Ledamot
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Emma Yngvesson (S) 1:e v ordf VEJBYSTRAND
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Elisabeth Kullenberg (M) Ordförande
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ledamot
Jim Brithén (EP) Ledamot
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Susanne Sandström (V) Ersättare
Johan Wifralius (SD) Ersättare
Lars Nyander (S) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Robin Holmberg (M) Ersättare
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ersättare
Linda Persson (KD) Ersättare
Måns Irhammar (EP) Ersättare
Rasmus Waak Brunkestam (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-11-29 23:00:49