Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Persson (V) Ledamot
Alexander Johnsson (SD) Ledamot
Bo Salomonsson (SD) Ledamot
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Anton Nyroos (S) Ledamot
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Alf Carlsson (M) Ledamot
Staffan Laurell (M) Ledamot
Per Skantz (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Nicklas Oddson (KD) Ledamot HJÄRNARP
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Ingvarsson (SD) Ersättare
Bengt Bengtsson (SD) Ersättare
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Gert Nilsson (S) Ersättare
Roy Ekstrand (S) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Anders Källström (M) Ersättare STRÖVELSTORP
Stephan Persson Tyrling (M) Ersättare
Sven Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ersättare
Mats Widén (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-12-01 23:00:41