Nämnd   Byggnadsnämnden
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ordförande ÄNGELHOLM
Anna Mörée (M) 1:e v ordf MUNKA LJUNGBY
Åsa Larsson (S) 2:e v ordf
Sven Sollenbring (KD) Ledamot
Ingrid Rigland (S) Ledamot
Alf Carlsson (M) Ledamot
Lars Grönfeldt (L) Ledamot
Mats Olsson (S) Ledamot
Kerstin Lindström (M) Ledamot
Lennart Ohlsson (M) Ledamot
Ianric Ivarsson (M) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tomas Fjellner (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Stig Rune Svensson (SPI) Ersättare
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Peter Hansson (C) Ersättare
Christer Jönsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Rikard Åkesson (KD) Ersättare
Sven Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2023-06-07 23:01:59