Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning för Lärande
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Emma Yngvesson (S) Ordförande VEJBYSTRAND
Måns Irhammar (SD) 1:e v ordf
Linda Böcker Åkerman (C) 2:e v ordf
Hasse Persson (M) Ledamot MUNKA LJUNGBY
Henrik Bengtsson (L) Ledamot
Jason Roth (-) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Ulrika Rosqvist-Lindahl (EP) Ledamot
Rune Malmborg (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Patrik Lundgren (M) Ledamot
Albana Veseli (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Anna Lonningen (MP) Ledamot
Susanne Brodin-Ahlberg (S) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Björn Vallin (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Erika Lennartsson (C) Ersättare
BrittMarie Hansson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Charlotte Långberg (M) Ersättare
Inger Rengstedt (EP) Ersättare
Birgitta Hellstam (MP) Ersättare ÄNGELHOLM
Muhamet Gashi (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Cecilia Christensen (TJM) Tjänsteman
Åsa Larsson (M) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Ulla Magnusson (MP) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2022-01-24 23:00:37