Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Pia Radil (S) Ordförande
Pia Ohrberg (EP) 1:e v ordf
Katarina Nilsson (KD) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Owe Johansohn (M) Ledamot
Gunnel Johansson (M) Ledamot
Gunnel Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Karl Englund (MP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Anna-Carin Wallin (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Ale Holm (S) Ledamot
Gun-Inger Sjögren (S) Ledamot
Carin Olsson (C) Ledamot
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gun Tillgren (S) Ersättare
Britt-Inger Tinnert (M) Ersättare
Vakant (MP) Ersättare
Cornelis Huisman (M) Ersättare
Leif Albrektsson (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Karl Eric Trobäck (EP) Ersättare
Tina Cherven (KD) Ersättare
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Elisabeth Alm (TJM) Tjänsteman
Tommy Lindh (S) Tjänsteman
Lisbet Enbjerde (L) Tjänsteman MUNKA LJUNGBY
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43