Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg
2016-04-01 -- 2018-10-29 <<
Ordinarie ledamöter (24)
Namn Parti Uppdrag Ort
BrittMarie Hansson (S) Ordförande ÄNGELHOLM
Pia Radil (S) Ordförande
Pia Ohrberg (EP) 1:e v ordf
Vakant (EP) 1:e v ordf
Vakant (KD) 2:e v ordf
Katarina Nilsson (KD) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Gunnel Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Vakant (MP) Ledamot
Vakant (L) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Vakant (C) (C) Ledamot
Vakant (SD) Ledamot
Owe Johansohn (M) Ledamot
Katrina Dakouri (M) Ledamot
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Carin Olsson (C) Ledamot
Ale Holm (S) Ledamot
Torgny Handreck (S) Ledamot
Inger Rengstedt (EP) Ledamot
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Anna Lonningen (MP) Ledamot
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (TJM) Ersättare
Vakant (L) Tjänsteman
BrittMarie Hansson (S) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Tommy Lindh (S) Tjänsteman
Lisbet Enbjerde (L) Tjänsteman MUNKA LJUNGBY
Ismar Zvirkic (TJM) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Sofie Johansson (TJM) Tjänsteman
Ludvig Bayerlein (TJM) Tjänsteman
Caroline Benson (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2022-06-30 23:01:31