Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad
2016-03-21 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anne-Marie Lindén (MP) Ordförande ÄNGELHOLM
Mikael von Krassow (S) 1:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Per Skantz (M) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Sven Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Maths Kjellin (M) Ledamot
Gun Tillgren (S) Ledamot
Inger Nyrell (S) Ledamot
Elisabeth Linstam (M) Ledamot
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Jan-Eric Andersson (KD) Ledamot
Niklas Andersson (SD) Ledamot
Per Olof Jansson (EP) Ledamot
Lars Franzén (EP) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ludvig Bayerlein (TJM) Tjänsteman
Caroline Benson (TJM) Tjänsteman
Vakant (TJM) Tjänsteman
Vakant (TJM) Tjänsteman
Ingemar Olsson (C) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2022-06-30 23:01:31