Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2003-01-01 -- 2006-10-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingvar Eriksson (M) Ordförande
Margaretha Johnsson (C) 1:e v ordf
Ebbe Nilsson (S) 2:e v ordf
Lennart Nilsson (C) Ledamot
Ola Carlsson (M) Ledamot
Gun Bexell (M) Ledamot
Bertil Nordström (SPI) Ledamot
Kjell Öfverberg (M) Ledamot
Lars-Olle Tuvesson (S) Ledamot
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Hans Wahlgren (V) Ledamot
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göte Johansson (SPI) Ersättare
Birgitta Olsson (M) Ersättare
Eiwor Zetterlund (S) Ersättare
Yngve Agnros (KD) Ersättare
Gunilla Hildestrand (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Bertil Påhlsson (M) Ersättare
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Kerstin Engle (S) Ersättare
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Sven Bergman (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Ursula Rohrmüller (V) Ersättare
Elinor Karlsson (M) Ersättare
Liss Böcker (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-06-30 23:01:31