Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2018-10-10 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Elisabeth Kullenberg (M) Ordförande
Emma Yngvesson (S) 1:e v ordf VEJBYSTRAND
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ledamot
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Vakant (EP) Ledamot
Andreas Wandegren (V) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Robin Holmberg (M) Ersättare
Johan Wifralius (SD) Ersättare
Linda Persson (KD) Ersättare
Rasmus Waak Brunkestam (C) Ersättare
Susanne Sandström (V) Ersättare
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Lars Nyander (S) Ersättare
Måns Irhammar (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-08-10 23:00:24