Nämnd   Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad
2011-01-01 -- 2013-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Åsa Herbst (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Liss Böcker (C) 1:e v ordf
BrittMarie Hansson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Göran Larsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Eva Kullenberg (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Engström (KD) Ersättare
Ola Carlsson (M) Ersättare
Robin Holmberg (M) Ersättare
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
Lars Nyander (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-05-31 23:01:52