Nämnd   Valnämnden
1995-01-01 -- 1998-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
John Ekelund (C) Ordförande
Jan-Åke Hedberg (M) 1:e v ordf
Lars Linde (C) 2:e v ordf
Lars-Olle Tuvesson (S) Ledamot
Sven Bexell (M) Ledamot
Curt Heander (L) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Stieg Nordin (M) Ersättare
Ingmar Larsson (C) Ersättare
Göran Olofsson (M) Ersättare
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
Lennart Rydberg (S) Ersättare
Hans Hammargren (L) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2024-04-21 23:00:31