Nämnd   Valnämnden
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans Hammargren (L) Ordförande ÄNGELHOLM
Sven Bexell (M) 1:e v ordf
Lars-Olle Tuvesson (S) 2:e v ordf
Egon Olsson (S) Ledamot
Rolf Kronbeck (C) Ledamot
Jan Törnquist (M) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Linde (C) Ersättare
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
Bo Lager (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Ulf Hiselius (L) Ersättare VEJBYSTRAND
Åsa Larsson (S) Ersättare
Helena Blessenius (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-06-07 23:01:59