Parti   Kristdemokraterna
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (14)
Yngve Agnros  ()
Jan-Eric Andersson  ()
Tina Cherven  ()
Lennart Engström  ()
Bo Göransson  ()
Gunilla Hildestrand  (ÄNGELHOLM)
Jan-Olof Jönsson  ()
Katarina Nilsson  (ÄNGELHOLM)
Nicklas Oddson  (HJÄRNARP)
Petra Oddson  (266 75)
Linda Persson  ()
Lars Rask  (262 57)
Peter Storgaard  (262 36)
Erhard Tebus  ()
 
Uppdaterad 2022-10-05 23:01:30