Förtroendevald   Maths Kjellin (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   Marieholm@telia.com
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-01-27 --
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap jord skogsbruk 2019-01-01 --
Nämnden för Omsorg och Stöd Ledamot 2018-12-17 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2016-12-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-04-25 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-01-01 -- 2016-03-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2015-04-01 -- 2018-03-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 2014-01-27 -- 2014-12-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2011-01-01 -- 2015-03-31
 
Uppdaterad 2021-10-15 23:01:10