Förtroendevald   Karl-Erik Asp (m) <<
Adress   Villagatan 2b
Co Adress  
Postadress   26232
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0708 116 346
Fax   asp@5ess.se
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
HANDIKAPPRÅDET Ersättare 2019-01-01 --
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ordförande 2018-12-17 --
KOMMUNSTYRELSEN Ersättare 2018-10-16 --
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2018-10-15 --
KOMMUNFULLMÄKTIGE BEREDNING FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING 2:e v ordf 2017-04-24 -- 2018-12-31
MYNDIGHETSNÄMNDEN Ersättare 2016-12-12 -- 2017-04-24
KOMMUNFULLMÄKTIGE BEREDNING FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Ledamot 2016-01-29 -- 2016-12-12
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare 2015-06-10 -- 2018-10-14
KOMMUNFULLMÄKTIGE BEREDNING FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
SOCIALNÄMNDEN Ersättare 2013-12-16 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2019-12-05 23:00:04