Förtroendevald   Karl-Erik Asp (m) <<
Adress   Villagatan 2b
Co Adress  
Postadress   26232
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0708 116 346
Fax   asp@5ess.se
E-post    
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Handikapprådet Ersättare 2019-01-01 --
Överförmyndarnämnden Ordförande 2018-12-17 --
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2021-11-27 23:00:47