Förtroendevald   Staffan Broddesson (c) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ledamot 2021-03-03 --
Miljö och Tillståndsnämnden Ordförande 2018-12-17 --
Myndighetsnämnden Ersättare 2016-05-30 -- 2018-12-31
 
Uppdaterad 2022-01-24 23:00:37