Förtroendevald   Tomas Fjellner (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Myndighetsnämnden 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Bidrags- och Anläggningsutskottet Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Byggnadsnämnden Ersättare 2009-10-19 -- 2010-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 1999-10-01 -- 2002-06-30
 
Uppdaterad 2023-10-03 23:00:33