Förtroendevald   Bo Lager (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Valnämnden Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-16
Valnämnden 1:e v ordf 2011-09-26 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Valnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Valnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Valnämnden Ledamot 2001-09-24 -- 2002-12-31
Stiftelsen Sommarsol Revisor 1999-01-27 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1999-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 1999-01-01 -- 1999-02-15
Valnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2001-09-24
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ordförande 1995-01-01 -- 1998-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ordförande 1994-01-26 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 1992-01-01 -- 1994-01-25
Räddningsnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1991-11-01 -- 1994-10-31
 
Uppdaterad 2023-09-29 23:01:47