Förtroendevald   Åke Eklund (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Socialnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Socialnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Socialnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
 
Uppdaterad 2023-10-03 23:00:33