Förtroendevald   BrittMarie Hansson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 2021-07-01 -- 2022-12-31
Ombud för de Som Inte Tillhör Svenska Kyrkan Ombud 2019-01-01 -- 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2017-04-24 -- 2018-10-15
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen Ledamot 2015-01-01 -- 2020-05-05
Kommunalförbundet Medelpunkten Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Ombud för de Som Inte Tillhör Svenska Kyrkan Ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Välfärdsnämnden Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad 2:e v ordf 2014-01-01 -- 2014-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2014-01-01 -- 2014-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2013-01-01 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem 1:e v ordf 2012-04-23 -- 2014-12-31
AB Ängelholmslokaler 1:e v ordf 2012-04-23 -- 2014-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2012-01-01 -- 2012-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2012-01-01 -- 2013-12-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ledamot 2011-04-01 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem v ordf 2011-01-01 -- 2012-04-23
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2011-01-01 -- 2013-02-25
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2013-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2011-12-31
Ombud för de Som Inte Tillhör Svenska Kyrkan Ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Räddningsnämnden 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Skåne Nordväst Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2011-01-01 -- 2011-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2010-01-01 -- 2010-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2009-01-01 -- 2009-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2009-01-01 -- 2009-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2008-01-01 -- 2008-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2008-01-01 -- 2008-12-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ledamot 2007-04-01 -- 2011-03-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare för ombud 2007-01-03 -- 2010-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare för ombud 2007-01-03 -- 2010-12-31
Ängelholms Energi Holding AB Ersättare för ombud 2007-01-03 -- 2010-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare för ombud 2007-01-03 -- 2010-12-31
AB Ängelholmshem v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Krisledningsnämnden 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2007-12-31
Ombud för de Som Inte Tillhör Svenska Kyrkan Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Skåne Nordväst Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2007-01-01 -- 2008-01-01
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2006-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2005-01-01 -- 2005-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2004-01-01 -- 2004-12-31
Krisledningsnämnden 2:e v ordf 2003-06-23 -- 2006-12-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ersättare 2003-04-01 -- 2007-03-31
AB Ängelholmshem Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2003-01-01 -- 2006-10-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ombud för de Som Inte Tillhör Svenska Kyrkan Ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämnden 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Skåne Nordväst Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2003-01-01 -- 2003-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2002-09-30 -- 2002-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för lekmannarevisor 2002-01-01 -- 2002-09-30
AB Ängelholmshem Ersättare för lekmannarevisor 2001-01-01 -- 2001-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för lekmannarevisor 2000-01-01 -- 2000-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för lekmannarevisor 1999-01-01 -- 1999-12-31
Kommunrevisionen Ledamot 1999-01-01 -- 2002-09-30
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ersättare för revisor 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare för lekmannarevisor 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare för lekmannarevisor 1999-01-01 -- 1998-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare för lekmannarevisor 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare för revisor 1996-01-22 -- 1998-12-31
Kommunrevisionen Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ersättare för revisor 1995-01-01 -- 1998-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare för revisor 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunrevisionen Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ersättare för revisor 1992-01-01 -- 1994-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare för revisor 1992-01-01 -- 1994-12-31
 
Uppdaterad 2023-09-29 23:01:47