Förtroendevald   Torgny Bergström (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2 Ledamot 2019-01-01 -- 2021-03-22
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling Ledamot 2017-01-30 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling Ledamot 2016-01-29 -- 2016-12-12
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling Ersättare 2015-01-01 -- 2015-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Miljönämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2003-08-25 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1991-11-01 -- 1994-10-31
 
Uppdaterad 2023-10-03 23:00:33