Förtroendevald   Birgitta Johansson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunrevisionen Sammankallande 2018-12-17 -- 2019-06-24
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2018-12-20
Arenabolaget Ledamot 2016-01-01 -- 2016-12-31
Överförmyndarnämnden Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-16
AB Ängelholmshem Ersättare för lekmannarevisor 2012-04-23 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för lekmannarevisor 2011-01-01 -- 2012-04-23
Kommunrevisionen Sammankallande 2011-01-01 -- 2014-12-15
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ersättare för revisor 2011-01-01 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för lekmannarevisor 2007-01-01 -- 2010-12-31
Bjäre Hemvärnskompani Ersättare för revisor 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunrevisionen Sammankallande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ersättare för revisor 2007-01-01 -- 2010-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2007-01-03
Kommunfullmäktige Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Ängelholms Energi Holding AB Ersättare för lekmannarevisor 2006-01-01 -- 2006-12-31
Kommunrevisionen Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ersättare för revisor 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare för lekmannarevisor 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunrevisionen Ersättare 2002-10-28 -- 2002-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 2002-01-01 -- 2002-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 2001-01-01 -- 2001-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 2000-01-01 -- 2000-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 1999-01-01 -- 1999-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 1999-01-01 -- 2000-02-21
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 1999-01-01 -- 2000-02-21
Kommunstyrelsen Ledamot 1999-01-01 -- 2000-02-21
Kommunstyrelsens Personalutskott 2:e v ordf 1999-01-01 -- 2000-02-23
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare för ombud 1999-01-01 -- 1999-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2000-02-21
Ängelholms Energi AB Ersättare 1999-01-01 -- 2000-02-21
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare 1999-01-01 -- 2000-02-21
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2000-02-21
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 1997-01-01 -- 1998-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare 1996-01-22 -- 1998-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1993-01-01 -- 1994-12-31
 
Uppdaterad 2023-09-29 23:01:47