Förtroendevald   Sven-Ingvar Borgquist (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen Ledamot 2020-05-06 -- 2022-12-31
Familje- och Utbildningsnämnden Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Familje- och Utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen Ersättare 2015-01-01 -- 2020-05-05
Välfärdsnämnden 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning 1:e v ordf 2014-10-15 -- 2018-10-09
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ledamot 2014-01-27 -- 2014-12-31
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen Ledamot 2011-01-01 -- 2011-12-31
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen Ledamot 2011-01-01 -- 2009-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ersättare 2011-01-01 -- 2014-01-27
Kommunstyrelsen Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-15
Räddningsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen Ledamot 2009-01-01 -- 2009-12-31
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap jord skogsbruk 2008-01-01 -- 2014-12-31
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen Ledamot 2008-01-01 -- 2008-12-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen Ledamot 2007-01-01 -- 2008-01-01
Kommunstyrelsen Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2006-10-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2006-10-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2006-10-01 -- 2006-12-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2005-03-21 -- 2006-12-31
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap jord skogsbruk 2004-01-01 -- 2007-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2002-11-22 -- 2006-10-31
Socialnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
 
Uppdaterad 2023-10-03 23:00:33