Förtroendevald   Peter Hansson (c) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2015-04-01 -- 2018-03-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2013-08-26
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2011-01-01 -- 2015-03-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-14
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap jord skogsbruk 2010-01-25 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2006-01-31 -- 2006-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2023-10-03 23:00:33