Förtroendevald   Anna Mörée (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Skånes Luftvårdsförbund Ombud 2014-02-12 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-01-27 -- 2014-12-15
Miljönämnden Ordförande 2014-01-27 -- 2014-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2014-01-27 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 2012-04-24 -- 2014-12-31
AB Ängelholmslokaler Ersättare 2012-04-23 -- 2014-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 2011-09-26 -- 2014-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 2011-09-06 -- 2014-01-27
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2009-05-13 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2009-03-18 -- 2010-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2009-02-23 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2009-02-23 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2009-02-23 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2008-11-24 -- 2010-10-31
Byggnadsnämnden 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2007-01-01 -- 2009-02-23
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2009-03-18
Räddningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2009-02-23
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
 
Uppdaterad 2023-09-21 23:01:17